Main navigation

Coaching virker
December 21, 2020, 12:07 Karriereutvikling

En profesjonell coach kan bidra til å gjøre deg som medarbeider både målrettet og tilfreds. Men det krever mye av begge parter, viser ny doktoravhandling. –Coaching kan være effektivt, både for den enkelte medarbeider og for hele virksomheten. Men da må coachen oppfylle en rekke grunnleggende krav, både til metode og hvilke prinsipper han eller hun følger for sin virksomhet. Å bruke egne sjefer til såkalt coachende ledelse, det funker langt dårligere.

Artikkel hentet fra AftenpostenArbeid med prestasjonsfremmende metoder i Olympiatoppen er mye av drivkraften for Frode Moens doktoravhandling om effekten av coaching. FOTO: RUNE PETTER NESS/ADRESSEAVISEN

Dette fastslår stipendiat Frode Moen, på bakgrunn av en omfattende studie han har utført, som ledd i arbeidet med en doktorgrad ved NTNU i Trondheim. Moen, som nå er toppidrettssjef for Olympiatoppen Midt-Norge, har selv bakgrunn fra arbeid med prestasjonsfremmende metoder innen Idretts-Norge. Og erfaringene herfra har vært en av drivkreftene i doktorgradsarbeidet.

Har mye for seg.
–Coaching er et begrep som ofte blir misbrukt og misforstått. Men både som trener og aktiv innen norsk toppidrett er jeg selv blitt overbevist om at det har mye for seg, understreker han.

I sin doktorgrad bygger Moen på eksperimenter utført i IT-konsulentselskapet Adecco. Der har han latt en gruppe toppledere gjennomgå coaching med innleide coacher utenfra. I tillegg har et utvalg mellomledere blitt coachet av sine egne ledere. Så har Moen samlet inn, analysert og sammenlignet resultater fra disse ulike gruppene med grupper som ikke er blitt utsatt for noen form for coaching overhodet.

Bedre resultater.
–De som gjennomgikk coaching fra profesjonelle, eksterne aktører, oppnådde klart bedre resultater enn de som ble coachet av egne ledere, sier Moen.

Han oppsummerer den viktigste effekten av profesjonell coaching på denne måten, slik det kom til uttrykk gjennom deltagernes egne tilbakemeldinger:

–Betydelig bedring i utførelsen av eget arbeid, i form av effektivitet, måloppnåelse, egen opplevelse av suksess og generell tilfredshet.

De mellomlederne som ble coachet av egne sjefer opplevde også en viss bedring i effektivitet, med gjennomgående var resultatene her svakere på alle områder.

Moen konkluderer med at mye av grunnen til at det er vanskeligere for ledere å fungere godt på dette feltet, er at de lett havner i en skvis mellom hensynet til egen organisasjon og den de skal være coach for. Dessuten er det en forutsetning for å lykkes at forholdet mellom den coachede og den som coacher i selve prosessen er basert på gjensidighet og klare roller. Begge deler er vanskelig å få til når en sjef trer inn i bildet og skal utøve såkalt coachende ledelse.

–Hva er de viktigste egenskapene til en profesjonell coach, som skal hjelpe mennesker med å bedre sine prestasjoner og utnytte sin egen kompetanse?

Sans for timing.
–En utstrakt evne til å sette seg inn i andres menneskers situasjon, gode relasjonelle egenskaper og evner til å kommunisere på mottagers premisser. Det er også viktig at avgjørelser blir fattet på et så godt informasjonsgrunnlag som mulig. Dette er et helt sentralt prinsipp, da de fleste som regel er svært preget av sitt eget perspektiv, i forhold til hvilken sak som er i fokus. Det er også viktig å ha sans for timing; når skal man være aktiv – og når skal man trekke seg tilbake, sier Moen og tilføyer:

–Skal coachingen være verd prisen, så må det skapes gode forutsetninger for læring. Og for at dette skal kunne skje, så må også de som coaches få bruke sin energi, sin kompetanse og sin kreativitet fullt ut. Da opplever den som coaches at opplegget fungerer. Og da er grunnlaget lagt for at en medarbeider opplever en positiv endring i sin egen effektivitet og måte å utføre sine oppgaver på.

Nettopp dette var det primære målet til Frode Moen: Å evaluere hvilken effekt coaching har på forhold som er sentrale for den jobben man gjør. Og det spørsmålet kan han konkludere med et klart ja på – så lenge det brukes profesjonelle, eksterne aktører, eller at man benytter godt trenede ledere som er spesielt dyktige til å kommunisere og bygge gode relasjoner.