Styret

Styrets sammensetning 2017/18:

Styreleder:
Hanne Paulsrud, leder

Styremedlemmer og deres ansvarsområder:
Ann Flikkeid, årskonferanse, medlemsfordeler / samarbeidsavtaler
Katarina Heden, kontaktperson komiteer, samarbeidsavtaler
Pia P. Gurstad,
Tone Løwe,
Ann Lovis Haanes,
Trine Anette Øfsti Bråten,
Kristin Martinsen,
Atle Øi, webredaktør CoachMagasinet.no

 

Hanne Paulsrud

Facebook
Tlf 41 04 70 23
E-mail: hanne@confidentcoaching.no

Jeg har formell utdannelse som Sivilmarkedsfører og Coach, og etablerte selskapet Confident Coaching i 2008. Utgangspunktet for dette var mitt brennende ønske om å støtte personer til å bidra med sitt i de omgivelsene de er en del av. Mange ressurssterke og kunnskapsrike mennesker holder seg selv tilbake, og erfaringen viser at denne tilbakeholdenheten ofte bunner i manglende tro på seg selv. I dag tilbyr jeg coaching, kurs og foredrag med fokus på løsningsorientering, stress og styrket selvfølelse for ledere og privatpersoner med mye ansvar. Jeg er mentor for coachstudenter under sertifisering, og står i coachpoolen til Metaresource AS.Tydeliggjøring, synliggjøring og stolthet av egne kvaliteter står sentralt i mitt arbeid som coach. Dette fokuset tenker jeg å ta med meg som nytt medlem i DNCF-styret. Jeg ønsker å bidra til å øke kunnskapen i markedet om hvilket kvalitetsstempel en DNCF Sertifisert coach har. På denne måten kan vi trygge våre kunder, bygge stolthet blant DNCF-medlemmer og forenkle beslutningsprosessen for potensielle innkjøpere av coachingtjenester.

Jeg har tidligere arbeidet i mange år med ansvar for markedsføring, kommunikasjon og prosjekter, bl.a i DHL Worldwide Express, Gyldendal og Asker kommune. Jeg er spesielt opptatt av nødvendigheten av god kommunikasjon som virkemiddel for å bygge broer mellom mennesker, stimulere til samarbeid og økt forståelse for hverandres ståsted.

Jeg er DNCF Sertifisert Coach og Licensed NLP Coach fra The Society of NLP, Dr Richard Bandler, med coachutdannelse fra Metaresource AS.

 

Ann Flikkeid

Ann Flikkeid

Varamedlem DNCF styret fra april 2015
Ansvarsområdet: Årskonferanse, medlemsfordeler/samarbeidsavtaler
Tlf 95850156
E mail: ann.flikkeid@gmail.com

Da jeg startet min coachutdannelse i 2009, var min drivkraft en stor nysgjerrighet på hva som driver mennesker. Jeg møtte en ny verden og mange brikker falt på plass og jeg avsluttet med en stor verktøykasse og innsikt som jeg kan benytte til å gjøre en forskjell i møte med mennesker. I ettertid har jeg møtt mange som kaller seg coacher etter et helgekurs.  Jeg ser at kvalitet og seriøsitet er så viktig og vil i en periode stille meg til disposisjon i DNCF for å kunne bidra i arbeidet ved å jobbe videre med å vedlike holde standarden  og markedsføre DNCF og coacher med dette kvalitetsstemplet.
Jeg tok min utdannelse ved CoachTeam  as- House of leadership og er utdannet Executive coach i 2011, ACMC Assosiate Meta coach 2 ganger 2011, 2013. Til daglig jobber jeg i en attføring bedrift hvor jeg i mange år har kunnet benytte mine kunnskaper i møte med mennesker som har falt utenfor arbeidslivet.
Afli inspirasjon – en vei til endring er mitt firma og jeg har spesialisert meg på stress-utbrenthet , endringsprosesser og karrierecoaching. Har kontorlokale på Årnes hvor jeg bor.
Min coachende stil er : ydmyk og tilstedeværende, nysgjerrig og utfordrende gjennom mine spørsmål, og med kreative innfallsvinkler.
I det private har jeg hester, snekrer og maler, skaper glasskunst m.m www.afli.no

Katarina Heden

VILAportrett-Edit

Jeg har i mange år jobbet som leder innenfor reiseliv og transport. Gjennom ulike lederprogrammer ble coaching et viktig verktøy for å skape motivasjon og gode resultater. Mitt fokus som leder og Coach er å se helheten og raskt sette meg inn i situasjonen, både utfordringer og muligheter. Mitt mål er å etablere tillit, så jeg kan være en tydelig, varm og effektiv Coach. Jeg brenner ekstra for aksept, både for forskjellighet og av seg selv. Har et ønske om å bidra til flere menneskelige ledere, som evner til å skape tillit, takhøyde og som «ser» menneskene rundt seg.En del av min motivasjon for å videreutdanne meg innenfor NLP var at jeg underveis oppdaget at forandringer som skal ha «levekraft», krever noe mer. Jeg har tatt min utdanning hos Ålreit Institutt og underveis falt mange brikker på plass. For ett år siden startet jeg min egen bedrift Klatra.no for privatkunder, og i tillegg jobber jeg som Business Coach hos HR Visjon i Bergen. Videreutdanner meg nå innenfor Stressmestring, da mental helse er en plattform for forandringsprosesser.

På fritiden er jeg «Medmenneske» på Kirkens SOS Chatt tjeneste, og der får jeg jobbe med hjertesaken min: forebygge selvmord hos unge mennesker. Ellers er friluftsliv min kilde til energi.

Som nytt medlem av styret i DNCF er jeg opptatt av å gjøre NLP mer tilgjengelig og kjent. Jeg ønsker i tillegg å bidra til et sterkere engasjement blant eksisterende medlemmer, og finne nye måter for dialog på tvers av distriktene.

 

Pia P. Gurstad

Tlf. 416 28 510
pia@coahteam.no

Mitt engasjement i DNCF er å synliggjøre foreningen samt gjøre den attraktiv for våre nåværende og kommende medlemmer. Jeg brenner for at Coaching skal være ett yrke det oser kvalitet av, og det opplever jeg at vi oppnår ved DNCF sine høye krav til sertifisering og re-sertifisering, samt å være mer synlige.

I det daglige har jeg mitt hoved virke innen Coaching av ungdom ofte i kombinasjon med karriereveiledning. Dette gir meg masse energi og jeg gleder meg over å treffe så mange hyggelig ungdommer som jeg er sikker på vil styrke vår fremtid.

Jeg er utdannet Executive Coach og sertifisert i Den Norske CoachForening (DNCF). Videre har jeg karriereveiledning og sosialpedagogikk fra Høyskolen i Oslo. Som ung tok jeg fagbrev som servitør og jobbet med dette i ca. 15 år. Videre har jeg jobbet 4 år i Norsk Filmforbund og har de siste 3 årene vært jobbet for CoachTeam – House of Leadership.

 

 

Tone Løwe

Tlf. 92060573
e-post: tone@ostkil.no

Jeg ønsker meg en verden der folk våger å leve et liv de selv ønsker å leve – et liv som gir glede og føles meningsfullt. I prosessen med å finne fram til den friheten det gir å kaste av seg begrensende troer og overbevisninger opplever jeg NLP-coaching som et flott verktøy. Jeg tror trygge mennesker er vennlige mennesker så coaching er mitt bidrag til å gjøre verden til et vennligere sted.Jeg synes også det er viktig å stille krav til oss som profesjonelle coacher, at vi har en grundig og seriøs utdanning der vi selv går gjennom prosessene, mens vi lærer hvordan vi skal utøve profesjonen. Derfor er DNCF så viktig – at vi sammen forener krefter som fremmer coaching som fag og samtidig står for strenge krav til kvalitet.

Min utdanning har jeg tatt gjennom MetaResource AS. I tillegg har jeg tatt flere av kursene til Society of NLP, Dr Richard Bandler som han har utviklet som Persuasion Engineering, DHE (Design Human Engineering) NHR (Neuro Hypnotic Repatterning) og er også lisensiert trainer fra samme sted. Jeg leies inn som trener av MetaResource AS.Til daglig kombinerer jeg drift av Austkil Gjestegård og konferansesenter med min egen bedrift Løwe Coaching som driver med kursvirksomhet innen selvutvikling og formidling, samt at jeg påtar meg oppdrag innen presentasjonsteknikk/formidling, stressmestring og motivasjon.

 

Ann Lovis Haanes

Først og fremst er eg glad for at vi har DNCF i Norge. Eg brenn for at vår organisasjon kontinuerleg skal jobbe for å oppretthalde ein felles og sterk norsk bransjestandard. Eg ynskjer ei foreining som set etikk og lovverk høgt. DNCF skal vere eit kvalitetstempel som gjer at menneske som ynskjer coaching skal finne fram til kvalitet, i eit virvar av tilbydarar der ute. Og ikkje minst skal DNCF også vere eit godt, nyttig og viktig fagleg nettverk for medlemmane.

 

I Ulsteinvik driv eg mitt eige coachingfirma Mentik, der eg tilbyr coaching midt i eit yrande næringsliv på Sunnmøre. I tillegg held eg kurs og foredrag, og jobbar med å få utviklingsivrige team til å spele kvarandre gode.

Eg er utdanna Cand. Polit. med hovudfag i psykologi, har erfaring som kommunal rådgjevar og leiar, i tillegg til inspektør i Arbeidstilsynet.  Eg er DNCF-sertifisert coach og  utdanna Executive Coach gjennom CoachTeam – House of Leadership.

 

Trine Anette Øfsti Bråten

Mobil: 906 49 011
E-post: trine@diameta.no
Skype: trine.diameta

Eier og gründer av Diameta og organisasjonen Go´nok

Trine er mor til 2, har lang erfaring som barne- og ungdomscoach, familieveileder, miljøarbeider i Oslo-skolen og er DNCF sertifisert NLP Coach.Trine har i samarbeid med fagpersoner rundt barn, ungdom og voksne utviklet kurs for god selvfølelse for barn-, ungdom-, foreldre-, voksne-, gravide-, bedrifter-, og ansatte i skoler og barnehager. Diameta er totalleverandør av kurs for god selvfølelse og har Norges største team med proffe fagfolk som jobber med selvfølelse og holder kurs i store deler av Norge.

 

Kristin Martinsen

Mobil: 95457733
E-post: post@kristinmartinsen.no

Å kunne gjøre en forskjell, er meg – privat og profesjonelt. Og i denne sammenheng, som styremedlem i DNCF, handler det om å bidra positivt. Jeg vil være med på å synliggjøre coaching som profesjon. At det i enda større grad blir anerkjent i samfunnet. Samt bidra til å vedlikeholde standarden og kvaliteten som kreves for å bli sertifisert coach i DNCF.

Jeg er opprinnelig utdannet lærer, og i senere tid har jeg tatt min coachutdanning hos Coach Team AS.
For tiden jobber jeg todelt. Jeg driver min egen bedrift med kurs og foredrag, samt coaching en til en. I tillegg jobber jeg som rådgiver i utdanningssektoren. Her1 får jeg også benyttet min kompetanse som coach, kurs- og foredragsholder opp mot lærlinger og bedrifter.

Lav selvfølelsen og det å ikke føle seg god nok, er tema som veldig ofte går igjen. Og for meg gir det en indre motivasjon når jeg kan være med på å løsne på snippen, slik at hverdagen for den enkelte fortoner seg mindre slitsom, med redusert indre press og krav.

 

Atle Øi

Atle Øi
webredaktør CoachMagasinet.no

Tlf: 93049910
Email: internetmedia.as@gmail.com

Etter økonomistudier ved Oslo Handelshøyskole på slutten av 80 tallet, har jeg tilbragt mesteparten av min karriere i mediebransjen, (Radio, TV, nett og utelivsreklame). Jeg har også gründet noen selskaper i Norge og Sverige, og jobbet noen år som markedssjef i idretten. I 2015 sertifiserte jeg meg som DNCF coach etter studier ved CoachTeam – House og Leadership. Jeg jobber i dag som coach, men er også involvert i noen spennende gründerprosjekter.

Sammen med redaksjonskomiteen som består av medredaktør Kitty Stensrud, redaksjonsmedlemmer Anette Forsén Bache tar vi mål av oss til å gjøre CoachMagasinet til et nettsted som siteres av andre medier når coaching er på agendaen. På fritiden skriver jeg en del dikt og har i de senere år gitt ut 2 bøker.