Om DNCF

Den Norske CoachForening DNCF – hvem er vi?

Den Norske CoachForening (DNCF) er en ideell medlemsorganisasjon og møteplass for alle som jobber med eller er interessert i coaching og Nevro Lingvistisk Programmering (NLP). DNCF er partipolitisk nøytral.

Den Norske CoachForening ble etablert i 2004, og er offentlig registrert i Brønnøysundregistret.

Coachforeningen rekrutterer medlemmer blant de som sertifiseres som coacher, det vil si blant dem som utdannes på våre 6 godkjente skoler. I tillegg er interessemedlemskap i foreningen åpent for alle.

Vi jobber aktivt for økt seriøsitet i coachingbransjen gjennom å sikre kvaliteten på utdanning og sertifiserte coacher.

DNCFs formål er:

å fremme forståelse for og utbredelsen av coaching og NLP som fag, både i næringslivet, i offentlig sektor og blant privatpersoner.
å skape et miljø som sikrer at coaching og NLP utøves på et høyt faglig og etisk nivå.
å utvikle og påse at etiske retningslinjer blir ivaretatt
å sikre at medlemmene er velkvalifisert til å utøve coaching og NLP.
å jobbe for offentlig godkjenning av NLP- og coachingutdannelser i Norge.

Hvorfor være medlem av DNCF?

En åpen forening med fokus på samarbeid

Når du blir medlem i DNCF, blir du medlem av en aktiv og innovativ forening, som også er Norges største coachforening.
DNCF er en selvstendig og uavhengig forening, med fokus på delekultur, fellesskap, utvikling og muligheter for våre medlemmer.
Vi kjennetegnes ved å ha en felles norsk bransjestandard, hvor NLP skoler og konkurrenter ønsker samarbeid, fordi vårt overordnede mål med å sette standarden for kvalitetscoaching er viktigst.

Kvalitet

Som medlem i DNCF vil du utad vise at du har en solid coachutdanning i bunn, og at du har tatt utdannelsen ved en av våre godkjente skoler som følger norsk bransjestandard. Du får tilgang til å bruke DNCF´s logo på dine websider og annet materiell, som et kvalitetsstempel.

Synlighet og markedsføring

Som godkjent coach og registrert medlem av DNCF får du anledning til å registrere deg på DNCF´s sider, og potensielle kunder kan finne fram til deg i vår database.
CoachMagasinet.no som drives av DNCF, vil også kunne fungere som en markedsføringskanal for deg, hvor du kan dele kurs, arrangementer, suksesshistorier og på andre måter vise fram coaching og det du arbeider med.

Nettverksbygging

Gjennom coachcafeer, felles fagdager og årskonferanse vil du kunne bygge deg et bredt nettverk av ferske og erfarne coacher med en stor bredde i kompetanseområder.

Videreutvikling

I DNCF ønsker vi både at våre medlemmer skal utvikle seg, og at våre medlemmer skal fortsette å utvikle DNCF. Hvert år arrangerer vi DNCF årskonferanse, for våre medlemmer og våre kunder og nettverk. Her ønsker vi å sette standarden for coaching med inspirerende tema og foredragsholdere, samt holde ulike workshops for våre medlemmer.
Nettverksbygging, kompetansedeling og tilhørighet til et fagmiljø som er opptatt av kvalitet, nevnes ofte som grunner for at våre medlemmer velger oss og våre skoler innen coaching og lederutvikling. Som medlem blir du invitert til å delta aktivt i ulike arbeidsgrupper og styrearbeid, og gjennom dette får du en unik mulighet til å utvikle bredde innen coaching. Både innen nettverk, relasjoner og fagområder. Du får også muligheten til å påvirke og sette standarden for Norges største coachforening.

Registrert Helsecoach DNCF

Som medlem i DNCF har du muligheten til å bli registrert Helsecoach DNCF. Det betyr at du kan tilby mva fritatt helsecoaching til dine kunder. For å kunne benytte tittelen registert Helsecoach DNCF, må du ha gjennomført juridisk helsecoachfagdag via DNCF. Casediskusjoner, gruppearbeid, erfaringsdeling og informasjon og diskusjoner rundt etikk og lovverk i forbindelse med Helsecoaching står sentralt denne fagdagen. Les mer om reg Helsecoach DNCF her.

Medlemsfordeler

Du får en medlemsrabatt på ulike tjenester, og disse kan du lese om her.

Æredsmedlem av Den Norske CoachForening

Frank Beck som døde  i desember 2014 ble i 2012 utnevnt som æresmedlem i Den Norske Coachforening med følgende begrunnelse:

I snart 50 år har han som motivator hjulpet mennesker med å bedre sine prestasjoner og å nå sine mål. Han har motivert og inspirert en hel generasjon, og kan med rette kalles ”mulighetenes mann”.

Frank Beck har støttet, utfordret og motivert noen av våre største idrettsstjerner på veien mot olympiske medaljer og rekorder. ”Du kan ikke sitte og vente på at mulighetene skal komme til deg, du må skape dem selv”, sier Frank Beck. Og med talegavene sine og sin prestasjonsfilosofi har denne legendariske hedersmannen gledet og begeistret så vel kommuner, idrettslag, organisasjoner, kulturpersonligheter og enkeltmennesker. Har du en gang møtt Frank Beck, glemmer du det ikke. I sitt 86. år, er han fortsatt aktiv med sitt sprudlende foredrag ”Det er MEG det kommer an på”!

Frank Beck ble i Norge en  legende og var en inspirator for tusenvis av mennesker, Franck Beck er  den eneste som pr dags dato er blitt tildelt Æresmedlemskap i Den Norske Coachforening.