Hva er coaching?

Hva er coaching?

Har du tro på deg selv?

Setter du gode inspirerende mål?

Tør du kalle en spade for en spade?

Vet du hvordan du ønsker ditt image og omdømme skal være?

Plasserer du ditt nei der det hører hjemme slik at du kan si JA til de viktige tingene?

Evner du å prioritere det som er viktig fremfor det som haster?

Tar du ansvar for dine tanker, følelser, ord og handlinger?

Coaching er et dynamisk samspill mellom coach og en person i utvikling (coachee). I denne situasjonen er det coachees verdier, mål og interesser som står i fokus. Coachens oppgave er å være en katalysator – en som kan fremskynde prosessen i vedkommendes vekst og utvikling. En coach er derfor ikke en vanlig mentor eller rådgiver.

Utgangspunktet til coachen er at alle svar og ressurser ligger hos mottakeren selv. Adgangen til disse ressursene kan ha blitt blokkert eller gjort vanskelig tilgjengelig av ulike årsaker. Coachens oppgave blir derfor gjennom kraftfulle spørsmål og teknikker å lede vedkommende i riktig retning mot målet. På denne måten vil han eller hun selv finne frem til egne svar og ressurser som kreves for å utvikle seg på mange av livets viktige områder.

Vårt fundament i coaching og i vårt arbeid generelt baserer seg på NLPs grunnverdier og dreier seg i første rekke om et positivt menneskesyn. Vi betrakter mennesket gjennom et heltsperspektiv og vektlegger at mennesket har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine mål og drømmer.

Hva er en coach?

Morten E. Berg amanuensis på BI, definerer coach på denne måten:

«Betegnelsen coach er opprinnelig avledet av det ungarske ordet kocsi som betyr en vogn fra Kocs. Kocs er en by som har lange tradisjoner med vognbygging og vognene derfor var kjent som meget gode og solide. Ordets opprinnelse stammer helt tilbake til 1500-tallet og beskrev noe(n) som fraktet verdsatte mennesker fra der de er, til dit de ønsker å komme

En metafor på hva en coach er i dag vil være: ”En coach er en person som bidrar til å frakte et eller flere mennesker til et ønsket sted”.

Kilde: www.coachteam.no