Registrert Helsecoach DNCF

I Brønnøysundregistrene finner du DNCF sertifiserte coacher som også er registrerte Helsecoacher DNCF:

Registeret for utøvere av alternativ behandling,
medlem i DEN NORSKE COACH FORENING

Det ligger en felles faglig og etisk plattform til grunn for all coaching, uavhengig av hvilken retning vi velger å spesialisere oss innenfor. Denne plattformen er beskrevet i Norsk bransjestandard for Coaching, og gjelder også for helserelatert coaching.

Helserelatert coaching og helsecoaching er en av flere retninger innen coaching, og har noen særtrekk i forhold til annen coaching:

1. Helsecoaching er først og fremst coaching som fokuserer på å hjelpe coachee til en bedre helse. Helsecoaching kan bidra til å forebygge, lindre eller kurere både fysisk og mental helse, men skal ikke under noen omstendighet erstatte behandling fra autorisert helsepersonell.

2. Helsecoaching kommer inn under lov om alternativ behandling, og blir beskrevet slik i lovens § 2: «Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgtjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgssektoren.»

3. For å bli registrert helsecoach kreves 1 påbyggingsdag ut over DNCF godkjent coachutdanning. Denne dagen fokuserer på lover og regler, herunder lov om alternativ behandling av sykdom, mva lovgivning samt markedsføringsloven, etikk og erfaringsutveksling deltakerne imellom. Etter å ha gjennomført denne dagene, kan du registreres i Alternativregisteret som registrert Helsecoach DNCF.

4. Å praktisere helsecoaching innebærer et spesielt faglig og etisk ansvar, siden personer som oppsøker helsecoaching, ofte befinner seg i en spesielt sårbar situasjon. I dette ligger også et ansvar for å henvise videre der helsecoach ser at coachee har behov for en annen type behandling og/eller oppfølging ut over det helsecoachen kan gi.

5. Coaching knyttet til generell forbedring av fysisk og psykisk velvære, regnes ikke som helsecoaching.

Årsmøtet i DNCF har bestemt at alle fullverdige DNCF medlemmer pålegges å gjennomføre en Helsecoachfagdag/juridisk informasjonsdag før DNCF tillater medlemmer å registrere seg i Alternativregisteret i Brønnøysund som registrert Helsecoach DNCF.

Interessemedlemmer som har gjennomført Trinn 2, kan delta på fagdagen og få den godkjent, dvs at den er meritterende også for de som er interessemedlemmer. De kan imidlertid først registrere dere i Brønnøysund når de er fullverdige DNCF medlemmer.

Helsedirektoratet anerkjente DNCF som en utøverorganisasjon av alternativ behandling i februar 2011. Det vil si at fra da av anerkjennes DNCF som utøverorganisasjon av alternativ behandling. Det er coaching som har fokus på helse ved bruk av helsefremmende coachingteknikker og avansert NLP som anerkjennes som alternativ behandling.

Hensikten med denne registerordningen er ordnede forhold for coachee, klient eller pasient. Det er en frivillig oversikt i alternativ bransjen som gir registrerte medlemmer et kvalitetsstempel og gir alternative behandlere som er i registeret like konkurransevilkår opp mot mva lovverket. Dette kommer særlig coachee/klient til gode.
For at coach kan fakturere en coachingtime eller prosess uten mva, fordrer dette at DNCF sertifisert coach er registrert i Alternativregisteret i Brønnøysund. I tillegg skal coachingen være helserelatert og relatert opp mot sykdomsbegrepet.
Uten at DNCF sertifisert coach står oppført i registeret, har coach ikke denne rettigheten. Da har coach bare pliktene som følger  med det å være profesjonell utøver av coaching/alternativ behandling. (ref Loven om alternativ behandling)

Register for alternativ behandling er altså en frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling. Dncf sertifiserte coacher gis anledning til å registrere seg, på basis av de fagkrav Dncf til enhver tid krever.

Dncf sertifiserte coacher som står i registeret, kan levere helserelatert coaching momsfritt.

De kan registrere seg i Register for alternativ behandling i Brønnøysund når du:

  • Er DNCF sertifisert coach
  • Er fullverdig medlem av DNCF
  • Har gjennomført juridisk fagdag for helserelatert coaching
  • Har ansvarsforsikring

Hensikten med registerordningen er å bidra til ordnede forhold for kunder, klienter eller pasienter[1]. Registeret gir helse- og skattemyndighetene bedre oversikt over alternativbransjen, og gir registrerte medlemmer et kvalitetsstempel.

«Registrert Helsecoach DNCF» er IKKE en autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter helsepersonelloven.

[1] Begreper som «behandling», «pasient» o.l. refererer seg til Helsedirektoratets fagspråk.

DNCF har fått en stor anerkjennelse ved denne godkjenning som organisasjon for utøvere av alternativ behandling av sykdom. Denne anerkjennelse skal vi ta seriøst, og vi ønsker verken å komplisere eller å gjøre det vanskelig for våre medlemmer å benytte seg av denne godkjennelsen. Hvis du er aktuell som utøver av helsecoaching, ber vi deg lese nøye både helsedirektoratets godkjenningsbrev og DNCFs vedtatte standard for praktisk gjennomføring av dette vedtaket.

Last ned Helsedirektoratets godkjenning her (PDF)