Årsmøtet 2018

Til DNCF medlemmer: Årsmøtet som er DNCF sitt høyeste organ.

Dato for Årsmøte 2018 er torsdag 15. mars 2018.

Formell innkalling til Årsmøtet sendes medlemmer 3 måneder i forkant
Årsmøtet er DNCF sitt øverste organ.

Interessemedlemmer kan delta men har ingen stemmerett.

Endelig agenda  og sakspapirer sendes ut senest 2 uker i forkant, ref vedtekter 3.1g

Konferansen starter rett etter Årsmøte.

Det er stengt for kommentarer.