Årsmøtet 2017

Til DNCF medlemmer: Årsmøtet som er DNCF sitt høyeste organ er satt til torsdag 30 mars 2017, kl 1400 – 1730

Formell innkalling til Årsmøtet 30 mars 2017 kl 1400 – 1630 på Latter, Oslo er sendt medlemmer
Årsmøtet er DNCF sitt øverste organ.

Interessemedlemmer kan delta men har ingen stemmerett.

Endelig agenda  og sakspapirer sendes ut senest 2 uker i forkant, ref vedtekter 3.1g

Konferansen starter rett etter Årsmøte.

Det er stengt for kommentarer.