Søknad om medlemskap

a) Søknad om medlemskap sendes på særskilt søknadsskjema.
b) Opptagelse skjer ved enstemmighet eller vanlig flertall i styret.
c) Avslått søknad kan etter ett års forløp forlanges behandlet på nytt.

Elektronisk søknadsskjemaer:

  • Søknadsskjema for personlig medlemskap                                
  •