Medlemskontingent

Personlig medlemskap for DNCF-sertifiserte coacher:
Første medlemsår: kr. 1.000
Påfølgende år:  kr. 1.900/år

Interessemedlemskap for studenter og andre interesserte: kr 950/år

Skolemedlemskap for DNCF-sertifiserte skoler: kr 5000/år, inkluderer et personlig medlemskap.