Medlemsfordeler

Som medlem i DNC får du støtte til markedsføring, nettverksbygging, erfaringsutvikling, faglig påfyll og tilgang til medlemsrabatter som vi har forhandlet oss til.

Markedsføring

Du blir funnet som DNCF-godkjent coach når potensielle klienter søker en sertifisert coach via våre websider.

Nettverksbygging

Vi er et sted der du kan bygge nettverk med andre interessante personer innen coachingmiljøet, noe som kan være til stor nytte og glede i det daglige arbeidet.

Erfaringsutveksling

Du får anledning til å utveksle erfaringer om NLP og coaching sammen med andre som har mer erfaring eller erfaring fra andre områder enn deg selv. Her vil du få gleden av mange diskusjoner om etikk.

Kunnskapsdeling

Vi arrangerer treff hvor du får påfyll av ny kunnskap og kan utveksle kunnskap med andre. Hvert år i forbindelse med DNCFs årsmøte arangerer vi også en faglig konferanse nettopp for at du skal få enda mer faglig påfyll.

Medlemstilbud

DNCF har gunstige avtaler for medlemmene.