Bli medlem

Hvem kan bli medlem i DNCF?

DNCF har følgende medlemskategorier:

  • Personlig medlemskap for DNCF-sertifiserte coacher.
  • Interessemedlemskap for studenter eller andre som er interessert i NLP og coaching.
  • Skolemedlemskap for skoler/bedrifter.

Personlig medlemskap

Personer som har gjennomført coachutdanning i henhold til Norsk Bransjestandard for Coaching ved sertifiseringsinstitutt/skoler som er godkjent av DNCF, er velkomne til å melde seg opp til sertifisering. Ved godkjent sertifisering har du anledning til å bli medlem av DNCF.

Medlemmer kan markedsføre seg gjennom www.dncf.no sidene og delta på arrangementer i tillegg til å benytte medlemstilbudene.

Interessemedlemmer

Studenter og andre som ønsker å holde seg orientert innen coaching kan bli
medlem til kr 950,- pr år. Interessemedlemmer kan delta på arrangementer men ikke på årsmøte.

Skoler

Medlemskap kan søkes av skoler/bedrifter som innehar utdannelser som er godkjent av noen av følgende organisasjoner; ABNLP (American Board of NLP), ANLP (Association of NLP) og International Society of Neuro-Semantics (ISNS), og som følger bransjestandard for coaching.

DNCF krever skriftlig dokumentasjon for at treningsprogrammet innenfor coaching har tatt hensyn til følgende:

a) At treningsprogrammet følger et etisk regelverk eller vedlegger et
signert brev som bekrefter å inkorporere DNCFs etiske retningslinjer

b) At treningsprogrammet er basert på bransjestandarden for coaching

c) En detaljert oversikt over treningsprogrammet, inkludert anerkjent
coachingmetodikk satt i et coachingssystem, antall timer teori og praksis,
læringsmetodikk og sertifiseringskrav.

d) At skolen må ha vært i aktiv drift i minimum 2 år, og ha gjennomført minimum 5 kurs, hvorav minimum 1 kurs pr. trinn (trinn 1, 2 og 3), og at treningsprogrammet ledes av en NLP trener. Har søkeskolens sertifiserte NLP trener vært ansvarlig for, ledet og gjennomført trinn 1, 2 eller 3 etter Norsk Bransjestandard for Coaching i regi av en allerede godkjent skole, kan dette godkjennes som gjennomførte trinn blant de 5.

Om søkeskolen godkjennes, kan deltakere fra trinn 3 søke sertifisering og medlemskap i DNCF med tilbakevirkende kraft.

e) At bedriften selv har eierskap til coachingprogrammet.

f) At bedriften drives etter forretningsmessige og etiske prinsipper, og i henhold til norsk lov.

Medlemskontingent

Personlig medlemskap for DNCF sertifiserte coacher er kr 1900,- pr år. Første året fakureres 1000,- påfølgende år kr. 1900,-.

Interessemedlemskap for studenter og andre er kr 950,-pr år.

Skolemedlemskap for DNCF sertifiserte skoler er kr 5000,- pr år, inklusive ett personlig medlemskap.

Faktura sendes ut på epost medio november  med forfall 1. desember for det påfølgende året. Epostadressen som benyttes, er den som registreres av medlemmet selv på www.dncf.no. Det sendes ut én purring, og etter dette et varsel om utmelding hvis kontingent ikke er betalt. Kontingent må være betalt for å kunne delta på årskonferansen og å stemme på årsmøtet.