Bli coach

Coachutdanning – er det noe for deg?

Ja – om du er genuint interessert i andre mennesker og nysgjerrig på hva som er deres drivkrefter og hva de tenker om seg selv og omverden.

Ja – om du finner glede i å hjelpe andre mennesker med å lykkes, mens du selv holder deg i bakgrunnen og støtter og heier.

Ja – om du er overbevist om at folk flest kan mer enn de tror og at begrensningene «sitter i hodet».

Ja – om du tror at mennesker vet best selv hva som er riktig for dem.

Ja – om du tror at du kan lære deg å la være å fortelle hva du selv mener og å unngå å komme med råd, selv om de er aldri så vel ment.

Hvem kan bli coach?

Det formelle kravet for å ta en coachutdanning ved noen av de DNCF-godkjente skolene er at du har generell studiekompetanse.

Egen livs-og arbeidserfaring er også viktig for en coach. Et grunnleggende prinsipp i coaching er at coachen skal møte klienten «der hun er». Det betyr at du kan sette deg inn i klientens situasjon og vet noe om hvilke utfordringer hun strever med. Du får større troverdighet som coach dersom du selv har erfaring innen det område du coacher.

Coachutdanning

Utdanning gis ved de DNCF-godkjente skolene. Disse skolene har forskjellige systemer og strukturer. Felles er at alle følger kravene til det utdanningsforløpet som er gitt vår Bransjestandard. Last ned Bransjestandard (pdf)

Krav til utdanningsforløp

Hovedpunkter i utdanningsforløpet:

  • Minmum 300 undervisningstimer med hovedfokus på erfaringsbasert læring.
  • Minimum 1200 sider teori.
  • Minimum 30 timer i kollokviesamlinger.
  • 8 timers coaching hos sertifisert DNCF coach.
  • 10 timers mentoring.
  • 125 timer praktisk erfaring som coach, hvorav 10 timer kan være ubetalt frivillig arbeid.
  • Fullført og godkjent NLP Practitioner og NLP Master Practitioner.
  • Skriftlig fordypningsoppgave.
  • Modelleringsoppgave.
  • Bokrapport.

Kilde: Norsk Bransjestandard for Coaching kap. 2.1.2. Last ned Bransjestandard (pdf)

Sertifisering

Sertifisering skjer gjennom en uavhengig tredjepart oppnevnt av Den Norske CoachForening (DNCF). Sensor er en uavhengig tredjepart, mens eksaminator kan komme fra samme skole som kandidaten.

Mer informasjon om sertifisering leser du om i Norsk Bransjestandard for Coaching, kap. 4.
Last ned Bransjestandard (pdf)